VÄGGASKOLAN HUS A

Väggaskolan hus A i Karlshamn är uppförd 1917 efter en arkitekttävling 1912. Tävlingen vanns av den unge arkitekten Gunnar Asplund och blev hans genombrottsprojekt.

 
Byggnaden är klassad som Byggnadsminne sedan 1993, liksom skolgården. Ända sedan uppförandet har byggnaden inrymt skolverksamhet och har idag vuxenutbildning i regi av Karlshamns kommun.
 
Väggaskolan hus A hade ett mycket stort behov av yttre renovering; puts och tegelfogar hade vittrat och fallit ner och fönstren var i mycket dåligt skick.  
 
Extra omsorg lades på att hitta rätt karaktär på putsen. Putsens tjocklek, kornstorlek, pigment och handlaget vid påslaget var av största vikt. En färgundersökning gjordes för att finna den rätta, ursprungliga, kraftfulla färgsättningen. Vid tillfället för renoveringen var färgen på putsen urlakad, blekt och nedsmustad och fönstren hade kraftig färgflagning och färgen var blekt.
Fönsterbågarna demonterades, varefter färg togs bort, nytt virke laskades i där så erfordrades, beslag kompletterades lika befintligt.
 
Renoveringen av Väggaskolan Hus A genomfördes 2007-08, i samråd med Länsstyrelsen Blekinge län och var deras största bidragsprojekt 2007.

Byggnaden lyser nu åter med ursprunglig prakt, närmast som ett slott högt uppe på berget. Den dominerar med ett självklart lugn sin omgivning.

Arbete pågår för att ta fram varsamma lösningar för brandsäkerhet, utrymning och tillgänglighet. Även en färgarkeologisk undersökning har inletts för att hitta rätt ytbehandlingar och kulörer.

Målet är att Väggaskolan hus A ska kunna fortsätta med undervisning även i framtiden.

 
Renoveringen blev omskriven i tidskriften Arkitekten # 1-08, med rubriken ”Okänd pärla av Asplund renoveras”.