RISTORGSTRAPPAN

Ristorgsbacken är en anspråkslös men samtidigt betydelsefull plats i Karlskrona. Ristorget var förr en plats där folk från fastlandet kom med ris- och korgarbeten för att sälja i staden. Även idag är det en naturlig samlingsplats och en knutpunkt för olika stråk och rörelser. Man stannar gärna upp, betraktar folk, träffar någon man känner. En folklig plats som komplement till Stortorgets monumentala storslagenhet.

 

Ristorgstrappan vill på ett ödmjukt sätt lyfta fram barocktorget och Tessinkyrkorna, utan att överrösta. Fredrikskyrkans västfasad är i självklart fokus. Trappans linjespel har sin brännpunkt i kyrkans fasadskärm. Ristorgstrappan blir en ”piazzetta” – en förplats till Stortorget. 

Trappan är tänkt att ta vara på och förstärka Ristorgsbacken som en viktig mötesplats i staden. Det finns gott om sittmöjligheter på stenblocken, i själva trappan, på dess avsatser eller på sofforna vid sidorna. De olika etagerna och nivåerna kan fungera som spontan scen och ger samtidigt möjlighet till överblick över vad som händer. Den centrala trappan kan även fungera som läktare. Hela trappan är orienterad i sydväst, mot eftermiddagssolen och tar tillvara lutningar och solvinklar.

Ristorgstrappan tar tillvara befintliga gångstråk, förstärker dem och underlättar passagen i backen. Ristorgsbacken som tidigare varit ett hinder för många, är nu tillgänglig genom ett system av ramper vid terrasserna.

Mitt i trappan finns en damm med ett litet vattenfall. Vattnet ger liv och lockar barn till lek. Nattetid förstärks upplevelsen med belysning som ger ett skimmer i vattnet. Blommor och grönska varierar efter årstiderna.

Platsen och korsningen mellan Borgmästaregatan och Hantverkaregatan har getts karaktären av platsbildning. 

Ristorgstrappan har gett Karlskrona en helt ny typ mötesplats som inte tidigare har funnits i Karlskrona, där man när som helst bara kan slå sig ner, stanna upp och bara njuta av att vara i staden.

Projektet genomfördes av Karlskrona kommun i samarbete med fastighetsägare till omgivande fastigheter. Ristorgstrappan har även ibland kallats ”Spanska trappan”.