FLEXTRONICS

Flextronics International på Verkö utanför Karlskrona hade behov av att komplettera fabriken med produktionsnära kontor. Förutsättningen var att på befintliga innergårdar, mellan befintligt kontorshus och produktionshall skapa nya kontorslokaler. De skulle ha maximal kontakt med produktionen och samtidigt ha smidiga förbindelser med kontorshuset. Förbindelsegångar av glas skapar smidig kontakt mellan enheterna.

Ytorna präglas av öppenhet och flexibilitet, få väggar och ett installationsgolv över hela kontorsytan. En längsgående lanternin ger mycket ljus in i produktion och kontorslandskap.

Gårdarna som nu krympt, har fått ett mycket stort miljövärde genom en medveten gestaltning och genom att stor kraft har lagts på upplevelserika trädgårdsteman.