RETURPLASTFABRIK

På den skånska slätten vid östra infarten till Ängelholm uppförde NSR – Nordvästra Skånes Renhållnings AB - denna stora anläggning på cirka 3800 m2,för återvinning av plastprodukter.

Platsen präglas av den skånska slätten och den fria horisonten. "Kura" och "sväva" vara tankar som kom att bli ledord för projektet. Som de skånska kringbyggda gårdarna kurar verksamheten för väder och vind, där plank löper runt anläggningen och även byggnaden är placerad som en del av planket. Den stora takskivan närmast svävar över fasaderna, som en kommentar till landskapets flykt. Lösningen ger skydd för de stora mängder plast och granulat som lagras, samt luftning av fordon i anläggningen.

Den centrala delen av byggnaden är uppvärmd och annonserar sig mot väg 13, genom ett vertikalt glasparti/burspråk som bryter igenom fasaden. Ett horisontellt band av olikfärgat plexiglas ger extra "fart" åt fasaden och korresponderar med den förbipasserande trafiken. Plank och fasader är utförda av returplastbräder och det har gått åt ett antal kilometer av materialet. Planket av fjällpanel som är vänd åt olika riktningar, ger variation genom solens rörelser och varifrån det ses. 

Nattetid och mörka delar av året svävar taket på ljus, glasburspråket ser ut att hänga fritt och plexiglasbandet ger en signal på långt håll.

 

Publicerad i tidskriften Rum # 8 – 06.

Klicka för att läsa artikel
 
Foto: Lindman Photography / Åke E-son Lindman