NSR KONTOR

NSR:s huvudkontor – Nordvästra Skånes Renhållnings AB - i Helsingborg är en byggnad på drygt 2600 m2, som visar att företaget lever som de lär. Tankar om återbruk, återvinning och miljö har drivits mycket långt.

En glaspaviljong från H99-utställningen på Parapeten i Helsingborg, ritad av Kjellander & Sjöberg, har demonterats och återbrukats i sin helhet som yttre skal till kontorsdelen. Inuti denna har ett ”skrin i ett glasskal” byggts. Glasbyggnaden har placerats på en terrassering vid Filborna återvinningsanläggning öster om Helsingborg, intill E6:an.

I kontrast mot denna lätta byggnad skjuter en bastionliknande byggnadskropp ut i vallen under kontoret. Det är personaldelen, där stommen är gjord i återvunnen betong, som bland annat kommer från gjutningar vid Öresundsbron. Betongen är bearbetad med glasfiller med återvunnet glas, för bättre egenskaper. Fasaden är klädd med återbrukad borgmästarsten. Glaspartierna omfattningar av corténplåt som skjuter ut och bildar ram. Materialen redovisas som de är i tydliga möten. Återbrukade traversräls bildar handledare till räcken.

NSR:s huvudkontor är den första större kontorsbyggnaden i Sverige som ventileras med ”naturlig ventilation”, med elektroniskt styrda ventilationsfönster och förstärkt självdrag. En längsgående lanternin, som för in ljus i kontorsdelen är en förutsättning för den termiska effekten. kanalisation av el-tele-data är dold i golv och eftersom traditionella ventilationskanaler saknas, skapas en mycket ren lösning. Uppvärmning sker med förnybar biogas från den egna produktionen.

Projektet fick Region Skånes Arkitekturpris 2003. 

Läs juryns motivering

Publicerad bland annat i tidskriften Rum # 1 – 04.

Klicka för att läsa artikel?

Foto:    Lindman Photography / Åke E-son Lindman