SKEPPSBRON

Skeppsbron i Karlskrona är ett modernt kontorshus på över 3000 m² som inrymmer Länsstyrelsen Blekinge, samt ett antal företag. Byggnaden rymmer flera hyresgäster som Deloitte, Lennandia Advertisment, Restaurang Sjörök, Eventparlamentet. Fastighetsbolaget Klövern (tidigare Dagon) gjorde investeringen och förvaltar byggnaden.

Visionen var att skapa en byggnad som uppmuntrar till ett dynamiskt arbetssätt inom byggnaden och som inbjuder till rörelse och spontana möten.

Skeppsbron har bästa läge vid kajpromenaden i Stadsmarinan och är startskottet för flera byggnader vid stadens nya entré.

Projektet tar avstamp i den bildmässiga kontext som en komplex hamnmiljö ger. Vita volymer som klättar, överlagrar och förskjuts i förhållande till varandra.

En gestaltning som bejakar händelser, rörelse och variation.

Invändigt effektiva, moderna kontorsytor för Länsstyrelsen, Deloitte, reklamföretag, samt en restaurang med fantastisk havsutsikt.

Det är generöst med alternativa ytor som takterrasser åt olika väderstreck, sittvänliga gradänger, gångbryggor, platser för ”spontana möten”, samt en skyddad liten innergård.

Byggnadens struktur uppmuntrar rörelsen. Vi är gjorda för att vara i ständig rörelse. Ta med dig en kaffe latte och hitta din egen alternativa arbetsplats!

Färgat glas, inspirerat av speglingar i vatten, ger ett ljusspel i lokalerna som förändras efter solens rörelse. Ger lokaler som ständigt förändras.

Som människor vill vi kunna känna att vi ingår i ett tydligt sammanhang, där vi samarbetar mot ett gemensamt mål. Samtidigt som vi också behöver stunder för oss själva, för eftertanke, kontemplation och för spontana möten. Skeppsbron vill vara en plattform för ett nytt arbetssätt.

 

Foto:    Lindman Photography / Åke E-son Lindman