KV. SPÅRVÄGEN

Projektet omfattar detaljplaneprocess i samarbete med Karlskrona kommun, samt förslag till flerbostadshus med 33-37 lägenheter.

Tomten har ett mycket attraktivt läge nära Blekinge Tekniska Högskola i Karlskrona, intill stråket in mot centrum. Läget väster om Polhemsgatan har tagits väl tillvara så att samtliga lägenheter har havsutsikt och vy över Arnö, Långö och Danmarksfjärden. Även från den gemensamma terrassen skymtar vattenglitter mellan intilliggande villor och träd.

Nivåskillnaderna i marken har utnyttjats med infart till ett parkeringsgarage under terrassen och huskropparna. Lägenheterna har planerats för hög standard med Master Bedroom-zon och möjlighet att ta hissen rakt upp från garaget till lägenhetsplanet.

En lägre byggnadskropp bildar fond mot rondellen framför Högskolan och ger en mjuk övergång mot villorna nedanför. Mot gatan finns åtgärder med hänsyn till bullerkrav. Gårdssidans balkonger har en mjukt böljande rörelse, som för tanken till havets vågrörelser.