PRESENTATION

LewisJonsson Arkitektkontor har sin bas i Karlskrona och arbetar med en stor spännvidd, där växelbruket mellan nyproduktion, ombyggnader och design är berikande. Tankar och erfarenheter från nya projekt kan ge lösningar till problem vid ombyggnadsprojekt. Äldre byggnader har ofta en befriande enkelhet och självklarhet i material och struktur, som ger värdefull vägledning när nya projekt ska lösas.

 

Att arbeta med arkitektur är att arbeta med människor, våra tankar och visioner om vår byggda miljö.

Att arbeta med äldre byggnader är en tidsmaskin. Att tänka sig in i den tid då byggnaderna kom till. Vilka tankar och visioner hade arkitekten? Hur ska ändringar och tillägg göras utifrån detta?

Att arbeta med nya byggnader är att låta människors tankar och visioner mötas, tolka, tillföra, gestalta, skapa nytt.

Att arbeta med design är att söka nya lösningar. I projekten uppstår ofta specifika behov som kräver nytänkande. 


Bilder: Per Lewis-Jonsson
om inget annat anges