Villa Prenker

Villan, som ligger i Skärfva by utanför Karlskrona, är nästan dold från vägen, där den ligger och ruvar nedanför de blekingska berghällarna och klippblocken.

Mot Skärfva byväg är det carporten med sitt ribbverk som först fångar blicken. I stället för staket eller mur finns en spaljé förskjuten in på tomten. Den består av sektioner som är inpassade mellan berghällarna. Entréstigen slingrar in genom en öppning i spaljén. Besökaren närmar sig huset i en s-formad rörelse, där huset träder fram successivt och i sekvenser. Det skapar förväntan och en förstärkt upplevelse av byggnaden.

Villan är varsamt inpassad med sin entré intill ett vackert parti med berg-i-dagen. Den är lätt vinklad i sin planform utmed terrängen. Den öppnar sig med stora glaspartier mot skogsbrynet och är mer sluten mot klippan och vägen. Fönster är placerade så att utblickarna bildar ”tavlor på väggen”, där naturen utgör motiv.

Den liggande, grova fasadpanelen är specialsågad och är inspirerad av traditionellt skiftesverk.

Ägaren, växte upp i ett av Bruno Mathssons ”glashus” och vars pappa hade möbelsnickeri i Småland, byggde huset till själv och var mycket noga med detaljutformningen.

Villans terränganpassning kontrasterar mot några andra villor i området som är placerade på en horisontell utfyllnad.