1-110110 - Förslagshandling - Kv Spårvägen 9 - Plan 0-B-635018091793117500.jpgBild: Joanna Lewis-Jonsson