LOK & MOTION

Ett helt nytt träningscenter skulle startas i Karlskrona. De gamla lokstallarna utgjorde en spännande inramning, med sin rundade tegelfasad, fönster som vetter mot vattnet på ena sidan och mot lokens gamla svängplatta på den andra. Även den höga rumshöjden togs tillvara.

Gymmet tog det mycket passande namnet Lok&Motion.

Kostnaden hölls på låg nivå genom enkla, men robusta material. Smidesräcken och glaspartier i metall förstärker känslan av verkstad.