KV. WACHTMEISTER

Wachtmeister Galleria som ligger centralt i Karlskrona och ägs av CA Fastigheter, innehåller Swedbank, hotell, Systembolag, ICA snabbköp, samt en mängd butiker. I kvarteret finns även bostäder och parkeringsgarage.

En galleria måste ständigt uppdateras och hållas attraktiv, möta snabba förändringar i köpbeteenden och göra snabbfotade förändringar av butikssammansättningen. Arbetena har omfattat ett flertal butiker i gallerian.

Gallerians yttre annonsering i stadsmiljön är av stor betydelse. Den ska uppfattas och vara intresseväckande på avstånd, både dagtid och den mörkare tiden på dagen och året. Samtidigt ska den utgöra fasad och vara en del av det gemensamma stadsrummet.

Ett nytt skyltprogram togs fram tillsammans med en ny ljussättning, som lyfter fasaden mot Borgmästaregatan och skapar intresse.

I kvarteret finns även ett antal trappuppgångar till flerbostadshus byggda på 80-talet. Trapphusen var i stort behov av uppfräschning och gavs ett helt nytt, välkomnande intryck med ljus färgsättning och indirekt belysning. Skivor i varm mahogny inramar hyresgästtavlor och döljer radiatorer bakom ett raster av mahognystavar. Den dolda belysningen ger en varm corona-effekt.

Parkeringsgaragets entréer upp till trapphusen lyftes fram enligt samma koncept med mahognypaneler och corona-belysning. Stora siffror i borstad aluminium visar tydligt rätt väg.