RIKSGALLERIAN

En minigalleria skulle inrymmas i byggnad, uppförd för Sveriges Riksbank från 1904, i Karlskrona centrum. Det vackra huset ägs av Trossö Wämö Fastigheter.

Byggnaden, med sin tunga stenfasad och små fönster skulle göras öppen, inbjudande och bli en del av stadens liv. Fönsteröppningarna förstorades genom att bröstningarna sänktes. Nya hela glas monterades direkt i naturstenen i fönsternischerna.

Ett äldre skärmtak över huvudentrén skämde och dolde portiken. Ett nytt lätt och transparent skärmtak i glas och rostfritt stål lyfte i stället fram de vackra stenornamenten i portiken. De rostfria pelarna förgrenar sig som trädkronor och låter de stora glasskivorna närmast sväva över Ronnebygatan.

Trots sin visuella lätthet väger glasskivorna upp mot 400 kilo per styck.

Invändigt bevarades den vackra trapphallen. Butiksytorna i gallerian gjordes generella, flexibla, ljusa och luftiga, så långt byggnadens struktur tillät.