MIO MÖBLER

På en mycket begränsad tomt i Vedeby, Karlskrona, med stora nivåskillnader skulle ett nytt möbelvaruhus för Mio Möbler lösas. Ytan skulle vara drygt 5000 m2, drygt 80 antal p-platser skulle anordnas och det skulle vara möjligt att svänga runt med 24 meters långtradare för varutransporter. Bygget var ett lågbudgetprojekt och satsningen gjordes av en liten familjeägd möbelfirma; Lindahls Möbler i Listerby.

Lösningen blev en byggnad i suterräng, där långtradare kunde köra runt byggnaden, samt kundparkering i sluttande plan längs entrévägen.

Det övre planet, som är entréplan, svävar visuellt som en ”Black Box” och står fram i sin kontext i Vedeby köpcenter.

Skogsbrynet med ekar, en gammal stenmur och berghällar bakom byggnaden är bevarade och syns inifrån möbelutställningen genom medvetet placerade fönster.

Projektet hade en mycket låg byggkostnad, speciellt med beaktande av de omfattande mark- och sprängningsarbetena.

 

Mio Möbler i Karlskrona fick Karlskrona kommuns Nybyggnadspris 2009, då det för första gången det delades ut.