FREDRIKSKYRKAN

Fredrikskyrkans strama västfasad dominerar på ett självklart sätt Stortorget i Karlskrona. Barockkyrkan ritades av Nicodemus Tessin d.y. och invigdes 1744. Den ingår i Karlskrona Stadsförsamling.

På senare år har varsam komplettering gjorts med handikapp-wc intill västporten, samt  tillgänglighetsanpassning vid norra sidoentrén.

Korets vackra, blyinfattade fönster bestod tidigare endast av enkelglas. Vintertid gav detta stora problem med kallras i koret. Fönstrens renoverades och kompletterades med diskreta innerfönster av mycket tunna smidesprofiler.

En anpassning av inredningen har påbörjats för att möta tidens nya krav på flexibel användning av kyrkans utrymmen. I ett första steg har ett ståbord specialdesignats. Dessa kan lätt fällas ihop till ”ett platt paket” och ställas i en för ändamålet utvecklad förvaringsvagn. Vagnen har öppningsbar front och topp och fungerar även som ståbord.