AUGERUMS KYRKA

Augerums kyrka ligger vackert belägen alldeles intill Lyckebyån, nordost om Lyckeby och ingår i Lyckå församling.

På platsen där Augerums kyrka ligger idag, fanns tidigare en mindre, romansk kyrka byggd i öst-västlig riktning i enlighet med traditionen. Den ersattes 1822 av en ny, betydligt större kyrka i nyklassicistisk stil. Man bevarade murarna från den gamla kyrkan, vilka fick utgöra sydgavel, och den nya kyrkan byggdes norrut. Därmed hamnade huvudporten i norr. Den nord-sydliga riktningen skapade speciella ljusförhållanden, då kyrkorummet ligger i skugga och endast får indirekt ljus mitt på dagen, vilket ger svaga kontraster.

Efter en färgarkeologisk undersökning och putsanalys gjordes en ny färgsättning. Den byggde på den ursprungliga i vitt, grått och gråblått. Kolonnerna fick tillbaka sin marmoreringsmålning.

Diskussion fördes om den unika altarpredikstolen skulle få tillbaka sin ursprungliga marmorering i kontrasterande, grön kolmårdsmarmor. Resultatet blev i stället en ljusare och lättare blågrön nyans, i samklang med övriga nyanser.

Arbetena omfattade även tillgänglighetsanpassning med ny utvändig ramp i granit och smide, nytt handikapp-wc, yttre putslagning och avfärgning, samt renovering och komplettering av portar och fönster.

Nya specaldesignade ljuskronor med både upp- och nedljus lyfter fram hela kyrkorummets volym.

Ett stort arbete var utbyte av de befintliga bänkvärmarna med direktverkande el mot vattenburna, försörjda via bergvärme.