AMIRALITETSKYRKAN

 

Amiralitetskyrkan i Karlskrona, "Ulrica Pia", är Sveriges största träkyrka, uppförd 1685 som ett provisorium, men som alltjämt står kvar.


Arbetena, som utfördes på uppdrag av Fortifikationsverket, har bland annat omfattat materialundersökning, färgsättningsplan, beskrivning av material och metoder, samt byggledning och kontroll under entreprenadtiden. 


Tjärförstärkt Falu Rödfärg, linoljefärg, tjärdrev, tjärkitt och hydrauliskt kalkbruk är exempel på material som använts.

Fönsterrenoveringen är genomförd med mycket stor noggrannhet.