BRÄKNE HOBY KYRKA

Bräkne Hoby kyrka ligger majestätiskt på slätten intill Bräkne Hoby och syns vida omkring. Det behövdes, eftersom det är den enda kyrkan i Bräkne Hoby pastorat, som är 2,5 mil långt i nord-sydlig riktning och sträcker sig från skärgårdens öar i söder till skogsbygden i norr.

Det är Blekinges största kyrka och byggdes 1872 för 1250 personer. Den ersatte en romansk kyrka som inte längre klarade behovet i den växande församlingen. Den rymde endast 850 personer. Som jämförelse rymmer Fredrikskyrkan i Karlskrona cirka 500 personer. Arkitekt var Helgo Zettervall.

Trots sin storlek består kyrkan endast av tre rum: vapenhus, kyrksal och sakristia. Det fanns inga biutrymmen för förvaring eller för tekniska installationer.

Behovet av handikapp-wc och rum för anhöriga måste lösas. För att bevara volymen i det vackra kyrkorummet gjordes dessa som lätta, halvtransparanta glasboxar. Det frostade, screentryckta glaset fångar ljuset från fönstren bakom och blir en del av kyrkorummet. Ett mönster med klöverkors ger en extra dimension och knyter an till inredningens ornament. Kvällstid lyses det mönstrade glaset upp med LED-lister och ger en extra dimension och skapar stämning. Sidoingångarna försågs med vindfång i klart glas med samma mönster av klöverkors.

Förvaringsproblemet löstes genom att boxar ”gömdes” på olika platser i bänkinredningen, så att kyrkan blev som en ”adventskalender” med luckor och lådor som kan öppnas på olika ställen.

Kyrksalens äldre spotlights ersattes med specialdesignade ljuskronor med LED-ljus. Det vackra kassettaket renoverades och rengjordes, liksom de högt sittande fönstren, och lyser åter i all sin prakt. Ljuskronornas uppljus lyfter fram kyrkorummets hela volym den mörka tiden på dagen och året.

Renoveringen omfattade även ett helt nytt värme- och elsystem. I renoveringen fick även tornet ny puts och tornspiran omförgylldes. Krönkorset är på 39 meters höjd och utsikten därifrån sträcker sig ända ut till öarna i skärgården och havets horisont.

Bräkne Hoby är en populär vigselkyrka, men även konsertkyrka där många kända artister har uppträtt.