ÅTERVUNNA HUSET

Villan ritades för bomässan BO 97 i Staffanstorp och utfördes på uppdrag av JM.

Huset, som uppfördes nästan helt av återbrukat och återvunnet material, fick otroligt mycket uppmärksamhet och blev en av huvudattraktionerna på mässan.

Den uppmärksammades med förstasida och uppslag i DN och de flesta övriga dagstidningar, fackpress, reportage i Sydnytt mm, och var det mest omskrivna huset på Bo 97.

Hela processen dokumenterades på uppdrag från Boverket. Alla erfarenheter från skisskede, bygglov, bygghandling, sökande efter återbruksmaterial, byggskede, försäljning av villan nedtecknades av arkitekten och JM och blev till en av Boverkets publikationer: ”Ett bostadshus av återvunnet material”. Skriften följdes av flera från Boverket: ”Miljöåterbyggande – En antologi om återvinning och ekologi”, samt ”Vem vill bo i återvunna hus – Attityder till begagnat byggmaterial”.

Efter mässan har Återvunna huset varit föremål för flera studier av forskare på bland annat Lunds Tekniska Högskola. Villan och processen blev även underlag till en föreläsningsserie runt om i Sverige.

Återvunna huset bidrog till att den selektiva rivningen blev mer vedertagen i byggprocessen, att intresset för återbruksmaterial och återvinningsgårdar ökade hos allmänheten och att begreppet miljöriktigt byggande vidgades.

 

Projektet nominerades till Årets Byggen 1997.