VILLA SCHLYTER

Funkisvillan på Bergåsa i Karlskrona, med sin rena, enkla, kubiska form, behövde utökas. I den växande familjen drömde föräldrarna om ett ostört sovrum/arbetsplats.

Rumsstrukturen i huset, samt begränsningar i tillåten byggnadsyta på tomten gjorde att det fick bli en annorlunda lösning. Prickmarken på entrésidan låg endast en meter från fasadliv och grannen var emot tillbyggnad närmare än detta.

Passagen till den nya sovrumsdelen utfördes därför som en mycket smal gång i glas, för att maximalt kunna utnyttja innermåttet.

Tillbyggnaden på entrésidan är inspirerad av Tekniska Högskolans Kårhus i Stockholm av Uno Åhrén och Sven Markelius, samt av Bauhaus i Dessau av Walter Gropius.

Sovrumsdelen mot norr ligger en halvtrappa ner och tar tillvara tomtens topografi. Uttrycket på denna del är mer tidlöst modernistiskt.

En generös terrass knyter ihop kök och sovrum till en naturlig yttre samvaroyta, där vinkeln mellan byggnadskropparna skapar en skön hörna där familjen kan utnyttja kvällssolen.