VILLA MIDENHAG

På bästa läge på Långö i Karlskrona håller denna villa på att färdigställas. Den blickar ut över en badklippa i västerläge och vidare ut över Borgmästarefjärden.

Byggnaden är helt anpassad efter platsens förutsättningar. Den klättar i olika nivåer uppför klippan, där terrassernas och takens olika nivåer bildar trappsten. Trappningen avslutas med ett utkiksrum, som ett ”Baywatch-tower”.

Terrassmurarna är av huggen, grå Ölandssten, liksom fasaden mot söder. Det ger känslan av att byggnaden växer direkt upp ur klippan.

På platsen låg tidigare flera små verkstadsskjul med enkla pulpettak. Detta ”gytter” av skjul och bodar återspeglas i byggnadens uppdelning i olika huskroppar, som tillsammans omsluter den skyddade innergården. Den kringbyggda gården bildar en privat zon, där man kan finna avskildhet, sol och lä.

Utåt ger byggnadens vinklar och terrassernas olika nivåer många alternativa uteplatser. Det går alltid att hitta en plats, en vrå, med lä, sol och vacker utblick.