KV. SPÅRVÄGEN

Projektet omfattar detaljplaneprocess, samt förslag till flerbostadshus med 33-37 lägenheter.

Arbetet skedde på uppdrag av CA Fastigheter och i samarbete med Karlskrona kommun.

Planbeskrivning, bestämmelser, plankarta, illustrationer och utställningsmaterial togs fram, med kontinuerliga avstämningar med kommunens planenhet.

Tomten har ett mycket attraktivt läge nära Blekinge Tekniska Högskola i Karlskrona, intill stråket in mot centrum. På tomten låg förr de gamla spårvagnsstallarna och spårvägen gick mellan Karlskrona centrum/Amiralitetsgatan och Bergåsa. Läget väster om Polhemsgatan har tagits väl tillvara så att samtliga lägenheter har havsutsikt och vy över Arnö, Långö och Danmarksfjärden. Även från den gemensamma terrassen skymtar vattenglitter mellan intilligande villor och träd.

Nivåskillnaderna i marken har utnyttjats för infart till ett parkeringsgarage under terrassen och huskropparna. Lägenheterna har planerats för hög standard med Master Bedroom-zon och möjlighet att ta hissen rakt upp från garaget till lägenhetsplanet.

En lägre byggnadskropp bildar fond mot rondellen framför Högskolan och ger en mjuk övergång mot villorna nedanför. Mot gatan finns åtgärder med hänsyn till bullerkrav. Gårdssidans balkonger har en mjukt böljande rörelse, som för tanken till havets vågrörelser.