KARLSKRONA STATION

I samband med upprustningen av Blekinge Kustbana valde Blekingetrafiken att lyfta miljön för resenärerna vid Karlskrona Centralstation.

Plattformarna höjdes och tillgänglighetsanpassades. Plattformarna saknade tidigare tak och ett helt nytt plattformstak arbetades fram.

Visionen var att skapa lätta, närmast svävande tak med modern form, men samtidigt ett klassiskt uttryck i strukturen.

Konstruktionen gjordes enkel med standard stålprofiler, självbärande trapetskorrugerad plåt som kläddes med vita skivor på undersidan. Kanalisation för el och data, samt takavvattning är dold i konstrukionen.

Intill stationsbyggnaden utfördes taken i glas, för att låta ljuset även i fortsättningen flöda in i byggnaden. Glasen har ett screentryckt mönster med ett raster som inspirerats av järnvägsräls. Det tonar ner solljuset, sprider det, samtidigt som mönstret skapar spännande skuggspel på den vita fasaden bakom.

 

Ytan framför stationen stramades upp, trappan och huvudentrén tillgänglighetsanpassades, nya ytor med cykelskydd skapades. En förplats med Info-pelaren i självklart fokus skapades, i gångstråket mot plattformarna.

 

Invändigt byggdes väntsalen om och nya kontorslokaler för Blekingetrafiken skapades.